ดูคลิปเดียวจบ รวมเลขรถ เครื่องบินพระที่นั่ง ทรงเสด็จ

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 1

 

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 3

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 4

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 5

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 6

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 7

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 8

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 9

 

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 10

Leave a Reply